Welcome Guest!
 WoluweFöräldrar
 Previous Message All Messages Next Message 
FootFest  Carl Johan Åsenius
 Mar 25, 2001 06:56 PST 
Hej!

Ingen rapport denna gång, utan en begäran om hjälp.

FootFest infaller ju tidigt i år, den 27-28 april, och eftersom det
kommer ett lov emellan är det hög tid att anmäla sig som frivillig att
hjälpa till. Det handlar om behov av föräldrahjälp på flera håll - en
del nedan är påminnelser, medan punkt 4 kanske är ny för många:

1) Svenska ståndet. Therese Caperman samordnar, som ni vet via papper
som utdelats i alla klasser. Om ni inte redan enmält er, gör det
snarast.

2) Hjälpa klassföreståndarna i primärskolan. Som meddelades i förra
rapporten, bör klassrepresentanterna kolla med respektive
klassföreståndare för att se om de behöver hjälp under fredagen och i så
fall när och med vad.

3) Hjälpa till med lekarna på primärskolan. Mr Moon samordnar, som
meddelats i WoluwInfo och via papper till klasserna. Lämna ett
meddelande till honom via klassläraren snarast och tala om att du vill
hjälpa till.

4) Hjälpa till med "Olympiaden". Detta är nytt för i år och främst tänkt
för de äldre barnen på primärskolan. Föräldrar behövs för att hjälpa
till vid de olika grenarna på idrottsplatsen. Främst fäljande tider:
Fredag 10.30-12 och 13.30-15, lördag 11-12.30. Karin Knauth,
tyskspråkiga sektionen, samordnar.
Var snälla och meddela mig snarast att ni eller någon annan förälder i
klassen kan hjälpa till på olympiaden och på vilka tider ungefär, så
vidarebefordrar jag till Karin.

Stort tack på förhand!
MVH,
Carl Johan
	
 Previous Message All Messages Next Message 
  Check It Out!

  Topica Channels
 Best of Topica
 Art & Design
 Books, Movies & TV
 Developers
 Food & Drink
 Health & Fitness
 Internet
 Music
 News & Information
 Personal Finance
 Personal Technology
 Small Business
 Software
 Sports
 Travel & Leisure
 Women & Family

  Start Your Own List!
Email lists are great for debating issues or publishing your views.
Start a List Today!

© 2001 Topica Inc. TFMB
Concerned about privacy? Topica is TrustE certified.
See our Privacy Policy.