Welcome Guest!
 WoluweFöräldrar
 Previous Message All Messages Next Message 
Föräldraföreningens styrelse  Carl Johan Åsenius
 May 07, 2001 17:41 PDT 
Hej igen!

Ny snabbrapport med smått och stort från föräldraföreningens styrelse.
Säg bara stopp, så slipper du få den i fortsättningen.

Skolorkestern är något alla som känner till den gillar. Den ska erbjudas
mer stöd och hjälp med att marknadsföra sig. Kanske dessutom en
stödgrupp av föräldrar?

17 sökte jobbet som ’generalsekreterare’ åt föräldraföreningen, varav 4
ser mycket lovande ut. Intervjuer vidtar.

APEEE drar sig ur den särskilda gruppen för föräldrar till barn på
EU-institutionernas daghem, men fortsätter hålla sig informerat.
Avtalsgrund, syften och sammansättningen av föräldragrupperna skiljer
för mycket och det är risk för intressemotsättningar.

Uta Priebe är ny APEEE-representant i Interparents, samarbetsorg. för
föräldraföreningar vid Europaskolorna. Gabriela Modica slutar efter lång
och trogen tjänst.

Ett sparförslag har kommit från adm. och fin. kommittén vid
överstyrelsen för Europaskolorna, som innebär att rättigheten att läsa
’sciences’ på modersmålet skulle försvinna i 4 och 5 året av
sekundärskolan. APEEE beslutar motsätta sig detta, eftersom vi anser att
dessa ämnen tillhör ’basen’, som inte får äventyras, inte minst för att
trygga att man kan återknyta till sitt nationella skol-/högskolesystem.
Frågan hänger samman med den allt hetare om 'stora' gentemot' små språk,
inste minst inför utvidgningen.

Fortfarande stora problem att hitta representanter för vissa
språksektioner till den pedagogiska kommittén på primärskolan.

Vi kommer att motarbeta att det till Eureka parallella systemet för
uppsamling av förlorade saker görs permanent.

Det blir en klass i vardera EN och FR 1 året primärskolan nästa termin,
vilket sannolikt kommer att minska överbefolkningen på primärskolan.

FootFest 2002 hålls 3-4/5.

Årets FootFest drabbades som vi vet av dåligt väder, men ändå samlades
betydande summor in. I ett stånd ägnade man sig åt vadslagning på
vinnarna i fotbollsturneringen, vilket kanske inte var så lyckat…
Omfattande diskussion om man ska fortsätta lämna bidrag till
FootFest-ändamålen via budgeten för bespisningen. Starka känslor, men de
som registrerar sina barn för bespisningen ska i vart fall klart
informeras om att detta görs.

Genom att använda den modell som överenskommits på skolan i Ixelles
hoppas vi nu äntligen få till stånd en överenskommelse om hur
samförvaltningen av bespisningen ska gå till.

Ombyggnaden av fönstren i sekundärbyggnaden kommer inte att komma i gång
förrän till sommaren, med ännu mer lokalproblem, inte minst för
aktiviteterna efter skolan, som följd.

Fortfarande har inget gjorts åt värmen på översta våningen av
primärbyggnaden – och nu kommer snart de riktigt varma dagarna. Skola
och föräldrar upprörda och ligger på belgiska fastighetsverket hårt.

18 maj nytt möte med Zaventems borgmästare om möjlighet att få
bussparkeringsplats. Kanske kommer det att hjälpa med en flamländare som
tillträdande skolchef?

Den regel om högst 9 års tjänst för lärare som finns tillkom på krav
från främst föräldrar. Nu börjar den verka och den negativa sidan av
saken – lärare som man väldigt gärna skulle vilja behålla – framträder.
En mycket svår fråga att lösa, med många olika nationella tillsättnings-
och pensionssystem och brist på ordning för kontinuerlig utvärdering av
lärare och övrig personal.

Beg. bokförsäljning 27 juni och 5 juli, öppet hus för aktiviteterna
efter skolan 2 juni samt introduktionsmöte för nya föräldrar 5
september.


Som vanligt: snälla sprid, meddela ändrade adresser, meddela mig nya
intresserade och ge gärna (kortfattade) synpunkter.
Vill du skicka ut något till alla (?) klassrepresentanter via denna
lista, kan det bara göras via mig.

Med vänliga hälsningar,
Carl Johan
	
 Previous Message All Messages Next Message 
  Check It Out!

  Topica Channels
 Best of Topica
 Art & Design
 Books, Movies & TV
 Developers
 Food & Drink
 Health & Fitness
 Internet
 Music
 News & Information
 Personal Finance
 Personal Technology
 Small Business
 Software
 Sports
 Travel & Leisure
 Women & Family

  Start Your Own List!
Email lists are great for debating issues or publishing your views.
Start a List Today!

© 2001 Topica Inc. TFMB
Concerned about privacy? Topica is TrustE certified.
See our Privacy Policy.