Welcome Guest!
 WoluweFöräldrar
 Previous Message All Messages Next Message 
Extra snabb APEEE-rapport  Carl Johan Åsenius
 Jun 22, 2001 05:31 PDT 
Extra snabb rapport från APEEE-styrelsens senaste möte i måndags

En längre diskussion ägnades formerna för hur olika personer inom och
utanför styrelsen ska avtackas, främst avgående skolchefen Pino.
Gabriela Modica lämnar, som tidigare nämnts, styrelsen efter många års
trogen tjänst. I fråga om Interparents (samarbetsorganet för
föräldraföreningarna) ersätts hon av Uta Priebe.

Nästa termins bussavgifter diskuterades utifrån en preliminär budget.
Övervakningen kostar allt mer pengar, men detta grundas på allmänt
önskemål och inga besparingar planeras där. Bussföretagen försöker hoppa
av de femåriga kontrakten på grund av de höga bränslepriserna. Första
terminen kommer att kosta BEF 12 500.

Nya ordningsregler för sportaktiviteterna.

Föräldraföreningen deltog i en uppvaktning av Zaventems borgmästare
angående bussparkeringsplatser. Det tycks stå helt klart Zaventems
kommun aldrig kommer att göra om stadsplanen för att tillåta
bussparkering. Därmed finns ett klart nej från lokala myndigheter, något
som inte – på sjutton (?) år – varit fallet tidigare, varför man nu kan
gå på federala myndigheter med större fermitet. Ett brev kommer alltså
att skickas.

I princip finns nu två kandidater kvar till tjänsten som
generalsekretare/rådgivare för APEEE:s affärsdrivande verksamhet.
Slutligt beslut förhoppningsvis inom en vecka.

(Mycket) het diskussion om huruvida det är riktigt att en del av de
pengar som föräldrarna betalar till bespisningen doneras till FootFest
(genom att ingen eller enklare mat serveras den dagen). Slutligen liten
majoritet för att hålla isär dessa typer av utgifter, hur
behjärtansvärda FootFest-ändamålen än är och hur länge man än hållit på
att göra på det här sättet.
Minnesvärda läsare vet att jag tog upp den här frågan för ett och ett
halvt år sedan, främst av principiella skäl; vill vi kunna kritisera
skolledningen för att man stundtals tenderar att blanda ihop skolans
egentliga budget med intäkter frän lokaluthyrning, fotografering,
läskautomater mm., måste vi också själva ha torrt på fötterna. Tror de
flesta i svenskspråkiga sektionen höll med då och hoppas ni gör det
fortfarande. Frågan lär komma upp igen.

Allt för denna gång.
Ha en riktigt skön midsommar! Med lite tur slipper ni höra av mig mer
denna termin, så ha en skön sommar också! Och glöm för all del inte att
fundera på om ni skulle kunna åta er något (ytterligare) uppdrag inom
föräldraföreningen – behovet är stort, inte minst inom vår sektion.

Med vänliga hälsningar,
Carl Johan
	
 Previous Message All Messages Next Message 
  Check It Out!

  Topica Channels
 Best of Topica
 Art & Design
 Books, Movies & TV
 Developers
 Food & Drink
 Health & Fitness
 Internet
 Music
 News & Information
 Personal Finance
 Personal Technology
 Small Business
 Software
 Sports
 Travel & Leisure
 Women & Family

  Start Your Own List!
Email lists are great for debating issues or publishing your views.
Start a List Today!

© 2001 Topica Inc. TFMB
Concerned about privacy? Topica is TrustE certified.
See our Privacy Policy.