Welcome Guest!
 WoluweFöräldrar
 Previous Message All Messages Next Message 
Sektionsmöte  Carl Johan Åsenius
 Oct 10, 2001 01:19 PDT 
Hej!

Ingen rapport denna gång...

För att ha möjlighet att träffa Barbro Eriksson, svensk representant i
Europaskolornas styrelse, föreslår jag att vi håller sektionsmötet

Tisdagen den 6 november, kl. 19.30

Jag återkommer med var exakt på skolan.

Nya och gamla klassrepresentanter välkomna och även övriga föräldrar i
mån av plats. Meddela mig om andra än klassrepresentanterna förväntas
komma.
Har ni frågor som ni misstänker kan kräva 'förundersökning', så skulle
Barbro säkert uppskatta information i förväg.

OBS: kom i håg att nämna mötet på föräldramötena och att samla in
e-postadresser för de nya och skicka till mig.

Med vänliga hälsningar,
Carl Johan
	
 Previous Message All Messages Next Message 
  Check It Out!

  Topica Channels
 Best of Topica
 Art & Design
 Books, Movies & TV
 Developers
 Food & Drink
 Health & Fitness
 Internet
 Music
 News & Information
 Personal Finance
 Personal Technology
 Small Business
 Software
 Sports
 Travel & Leisure
 Women & Family

  Start Your Own List!
Email lists are great for debating issues or publishing your views.
Start a List Today!

© 2001 Topica Inc. TFMB
Concerned about privacy? Topica is TrustE certified.
See our Privacy Policy.