Welcome Guest!
 WoluweFöräldrar
 Previous Message All Messages Next Message 
Sektionsmöte 6 november  Carl Johan Åsenius
 Nov 04, 2001 01:57 PST 
Hej alla nya och gamla svenskspråkiga klassrepresentanter!

Jag ville bara påminna om sektionsmötet

Tisdagen den 6 november, kl. 19.30

Plats: Jean Monnet-salen på skolan

Barbro Eriksson, svensk representant i Europaskolornas styrelse, har
lovat komma och svara på frågor (varav några vidarebefordrats i förväg
till Barbro). Kanske kan hon också vara med under en liten diskussion om
"Europaskolornas framtid" (religionsundervisning, fler eller färre ämnen
på andraspråket, fördelning mellan åk 4-7 sekundärskolan i Bryssel, mm.)

Det skulle även vara bra om vi hinner tala om bl.a. svenskspråkig
representation i föräldraföreningens styrelse och i de pedagogiska
komittéerna på primär- och sekundärskolan och om ev. andra frågor inför
föräldraföreningens årsmöte den 29 november.

Några föräldrar utöver gamla och nya klassrepresentanter har anmält
intresse för att delta. I Jean Monnet-salen borde finnas gott om plats
för ytterligare några, men jag vågar inte ge några garantier.

Väl mötta och vänliga hälsningar,
Carl Johan
	
 Previous Message All Messages Next Message 
  Check It Out!

  Topica Channels
 Best of Topica
 Art & Design
 Books, Movies & TV
 Developers
 Food & Drink
 Health & Fitness
 Internet
 Music
 News & Information
 Personal Finance
 Personal Technology
 Small Business
 Software
 Sports
 Travel & Leisure
 Women & Family

  Start Your Own List!
Email lists are great for debating issues or publishing your views.
Start a List Today!

© 2001 Topica Inc. TFMB
Concerned about privacy? Topica is TrustE certified.
See our Privacy Policy.