Welcome Guest!
 WoluweFöräldrar
 Previous Message All Messages Next Message 
Årsmötesnotiser  Carl Johan Åsenius
 Dec 03, 2001 06:43 PST 
Kära klassrepresentanter m.fl.!

Hej! Ingen lång rapport denna gång – många var med på årsmötet i
torsdags och de som inte var det kan säkert få rapport från andra som
var där. Nedan bara några korta och osorterade stolpar:

Weiss, Europaskolornas generalsekreterare, antydde att öppnandet av
skolan i Alicante kan bli försenad. Samtidigt talas redan om ytterligare
en skola – i Haag.
Han upplevde som positivt om man nu i Europaskolornas högsta råd talar
om att ”optimera” i stället för att ”spara”. Det kanske kan diskuteras,
men i vilket fall så är bl.a. de hårt kritiserade reformerna av 6-7 åren
på sekundärskolan tydligen skrinlagda.
Han ville vidare kategorisera som en framgång att belgiska myndigheterna
av Europaskolornas högsta råd fått i uppdrag att utreda en fjärde skola
i Bryssel, även om ingen formell begäran om en sådan kunnat avges, i
brist på enhällighet i rådet.

Vid högsta rådets senaste möte hade vår skolas begäran om en särskild
tjänst med ansvar för SEN (Special Educational Needs – elever med
särskilda behov) avslagits. I stället anser man att ytterligare tid ska
avsättas från befintliga lärares undervisningstid.

Som förklaring till varför vår skolas upprepade begäran om en
heltidsassistent på svensk- och finskspråkiga förskolorna avslagits,
sades att denna typ av tjänster klassas som administrativa och därför
kunde stoppas direkt av högsta rådets administrativa och ekonomiska
kommitté. Om denna förklaring kan man tycka mycket…

Ett stort antal frågor rörde direkt eller indirekt brytningstalet för
delning av klasser. Det är f.n. 32 elever, vilket naturligtvis ur alla
aspekter är fullständigt oacceptabelt och dessutom går stick i stäv med
vad som tillämpas i de flesta medlemsländer. Europaskolornas högsta råd
har beslutat och endast det kan ändra, är svaret. Detta kommer säkert
att fortsatt vara en stor fråga för APEEE, men för vår del kompliceras
ju situationen av att vi rent fysiskt knappast har plats för fler
klasser och av att vi ju egentligen vill ha färre elever på skolan –
fler klasser betyder ju tyvärr nästan med automatik också att det
samlade antalet elever ökar.

En annan fråga vi kommer tillbaka till är den om varför skoldagarna
kortas av fredagar före lov. Det ställer till problem både för
busstransporter, efter skolan-aktiviteter och föräldrar, så varför?

Valen till föräldraföreningens styrelse blev en i stycken udda historia,
då det fanns precis lika många kandidater som platser att minst
tillsätta i styrelsen. Stort tack till Marie Cristiansson, som i sista
stund ställde upp för den andra platsen för svenskspråkiga sektionen.
Själv får jag tacka för förnyat förtroende!
Kontinuiteten förefaller inte bli ett lika stort problem som för den
föregående styrelsen, då flera finns kvar även nästa gång och dessutom
en av de nyss invalda varit med tidigare. Vidare kommer ju val till
halva styrelsen att äga rum om ett år.

I övrigt bjöd kanske inte redovisningen av APEEE:s verksamhet på några
stora överraskningar. Flera frågor ställdes om bristen på alternativ i
matsalen, där platsbristen år det stora problemet, och om kostnaderna
för affärskonsulten, där marknadspriserna är sådana att man måste vara
beredd att betala en del för att få bra råd. En längre diskussion rörde
huruvida APEEE borde gå in och finansiera ren skolverksamhet, som
städning på toaletter, bibliotekarier m.m. I församlingen fanns dock en
ganska stor majoritet för att föreningen inte ska träda in på detta
område – något som jag absolut håller med om.

Sammanfattningsvis får man kanske tolka både det faktum att det var
brist på styrelsekandidater och att ingen tyngre kritik riktades mot
styrelsens verksamhet, som tecken på att de flesta kanske egentligen är
ganska nöjda. Vi får väl se.

Med vänliga hälsningar,
Carl Johan
	
 Previous Message All Messages Next Message 
  Check It Out!

  Topica Channels
 Best of Topica
 Art & Design
 Books, Movies & TV
 Developers
 Food & Drink
 Health & Fitness
 Internet
 Music
 News & Information
 Personal Finance
 Personal Technology
 Small Business
 Software
 Sports
 Travel & Leisure
 Women & Family

  Start Your Own List!
Email lists are great for debating issues or publishing your views.
Start a List Today!

© 2001 Topica Inc. TFMB
Concerned about privacy? Topica is TrustE certified.
See our Privacy Policy.