Welcome Guest!
 WoluweFöräldrar
 Previous Message All Messages Next Message 
Nytt APEEE-år  Carl Johan Åsenius
 Jan 15, 2002 02:10 PST 
Bästa nya och gamla klassrepresentanter och alla andra!

God fortsättning!
Även APEEE-året har börjat och så även rapporterandet om det, men denna
rapport blir – garanterat - extremt kort.

Efter en första informell sammankomst har den nya styrelsen haft sitt
första och konstituerande sammanträde. Det mesta handlade om fördelning
av uppgifter och var en tämligen okontroversiell affär. Jämfört med
förra styrelsens tillträde är det denna gång ganska många som redan haft
styrelseuppdrag, vilket förhoppningsvis ska göra övergången smidigare.
Det är ingen idé att här dra alla funktioner, men de viktigaste kan
nämnas.

Caroline De Jong fortsätter som ordförande åtminstone till sommaren,
Edmond McGovern fortsätter som kassör, Utta Priebe som huvudansvarig för
pedagogiska frågor och jag som huvudansvarig för informationsfrågor.
Jean-Paul Soyer, som är tillbaka i styrelsen efter några års uppehåll,
blir huvudansvarig för administrativa frågor.

Med så många ”gamla” i ett presidium med 7 medlemmar kan det bli problem
med återväxten, men samtidigt underlättas förhoppningsvis kontinuiteten.

För samordningen av pedagogiska frågor på primärskolan kommer André
Kolodziejak att svara (Eva Winqvist representerar där svenskspråkiga
sektionen) och motsvarande på sekundärskolan blir Jean-Paul Soyer (där
Filippa Arvas Olsson fortsätter att representera vår sektion).

Vår egen Marie Cristiansson kommer att samordna hälsogruppen och
dessutom att syssla med sportaktiviteter efter skolan. Lycka till!

Bland mer substantiella frågor som diskuterades i går fanns den om
ersättning till styrelseledamöter för kostnader – huruvida sådan ska
utgå, om man ska kräva att allt måste styrkas upp till ett tröskelbelopp
och om vem som ska ha rätt till sådan. Tills vidare blir det en
begränsad ersättning, utan krav på specifikation, med möjlighet för
alla.

Skolans budget kommer upp på ett möte den 28 januari. Än en gång har
diskussionen börjat om de ”extrabudgetära” inkomsterna (godis- och
läskautomater, fotografering, klädförsäljning, kopiering, m.m.).
Föräldraföreningen vill ha största möjliga genomskådlighet, men möts av
argumentet att man då riskerar att helt gå miste om dessa inkomster och
att skolans sociala fond (används till att bl.a. betala skolavgifter för
dem som behöver) inte längre kan finansieras.

Föräldraföreningens sociala fond hade uppe ett fall för godkännande av
styrelsen. I familjer med flera barn som har ansträngd ekonomi blir
snabbt bl.a. buss- och bespisningskostnader (som inte täcks av skolans
sociala fond) övermäktiga. Antalet sådana fall förefaller öka och
beloppen blir allt större.

Jag slutar här för denna gång och vill påminna alla om att man inte alls
behöver sitta i styrelsen för att engagera sig i föräldraföreningen.
Skicka mig ett e-postmeddelande om vad du är intresserad av, så slussar
jag vidare till samordnaren för de frågorna.

Med vänliga hälsningar,
Carl Johan
	
 Previous Message All Messages Next Message 
  Check It Out!

  Topica Channels
 Best of Topica
 Art & Design
 Books, Movies & TV
 Developers
 Food & Drink
 Health & Fitness
 Internet
 Music
 News & Information
 Personal Finance
 Personal Technology
 Small Business
 Software
 Sports
 Travel & Leisure
 Women & Family

  Start Your Own List!
Email lists are great for debating issues or publishing your views.
Start a List Today!

© 2001 Topica Inc. TFMB
Concerned about privacy? Topica is TrustE certified.
See our Privacy Policy.