Welcome Guest!
 WoluweFöräldrar
 Previous Message All Messages Next Message 
Rekommenderad läsning  Carl Johan Åsenius
 Feb 25, 2002 03:46 PST 
Hej!

Jag tillåter mig göra ett avsteg från 'traditionen' och skickar ett
meddelande som inte direkt rör något APEEE-styrelsemöte.
Detta dokument
http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/budg/20020225/454784en.pdf

hoppas jag att ni kan komma åt via Internet (i PDF-format - Acrobat
Reader behövs). Om inte, så hör av er. Jag kan tyvärr inte skicka det
som bilaga till alla.

Det är ett arbetsdokument inför Europaparlamentets behandling av
Europaskolornas budget och sammanfattar på ett jättebra sätt en mängd
frågeställningar som rör skolornas framtid och finansiering.
Rekommenderas verkligen för läsning!

MVH,
Carl Johan
	
 Previous Message All Messages Next Message 
  Check It Out!

  Topica Channels
 Best of Topica
 Art & Design
 Books, Movies & TV
 Developers
 Food & Drink
 Health & Fitness
 Internet
 Music
 News & Information
 Personal Finance
 Personal Technology
 Small Business
 Software
 Sports
 Travel & Leisure
 Women & Family

  Start Your Own List!
Email lists are great for debating issues or publishing your views.
Start a List Today!

© 2001 Topica Inc. TFMB
Concerned about privacy? Topica is TrustE certified.
See our Privacy Policy.