Welcome Guest!
 WoluweFöräldrar
 Previous Message All Messages Next Message 
Mera FootFest  Carl Johan Åsenius
 Apr 30, 2002 02:07 PDT 
Hej!

Utöver allt annat som händer på FootFest, ville jag bara tipsa om att
Friskis & Svettis kommer att anordna barnjympa för primärskolebarnan
(men alla välkomna...) i primärskolans préau 9.30-10.00. Det blir två
15-minuetrspass med drickapaus emellan.

Dessutom tror jag Therese Caperman m.fl. gärna skulle behöva fler
frivilliga och mer hjälp med svenska ståndet, om ni eller andra
föräldrar inte redan anmält er.

MVH,
carl Johan
	
 Previous Message All Messages Next Message 
  Check It Out!

  Topica Channels
 Best of Topica
 Art & Design
 Books, Movies & TV
 Developers
 Food & Drink
 Health & Fitness
 Internet
 Music
 News & Information
 Personal Finance
 Personal Technology
 Small Business
 Software
 Sports
 Travel & Leisure
 Women & Family

  Start Your Own List!
Email lists are great for debating issues or publishing your views.
Start a List Today!

© 2001 Topica Inc. TFMB
Concerned about privacy? Topica is TrustE certified.
See our Privacy Policy.