Welcome Guest!
 WoluweFöräldrar
 Previous Message All Messages Next Message 
Sektionsmöte  Carl Johan Åsenius
 Nov 11, 2002 02:57 PST 
Hej igen!

Ville bara påminna om att jag föreslog ett sektionsmöte i morgon, 12/11,
omkr. kl. 19.30, sannolikt på skolan.

Vore bra om de som vill komma hör av sig snarast möjligt. Jag har fått
mycket få reaktioner och behöver veta hur många som kommer för att kunna
boka lokal.

Om alltför få kan i morgon ställs mötet in och vi får hitta en ny dag.
Mötet behövs av bl.a. formella skäl (utseende av representanter i
pedagogiska kommittéer).

Med vänlig hälsning,
Carl Johan
	
 Previous Message All Messages Next Message 
  Check It Out!

  Topica Channels
 Best of Topica
 Art & Design
 Books, Movies & TV
 Developers
 Food & Drink
 Health & Fitness
 Internet
 Music
 News & Information
 Personal Finance
 Personal Technology
 Small Business
 Software
 Sports
 Travel & Leisure
 Women & Family

  Start Your Own List!
Email lists are great for debating issues or publishing your views.
Start a List Today!

© 2001 Topica Inc. TFMB
Concerned about privacy? Topica is TrustE certified.
See our Privacy Policy.