Welcome Guest!
 WoluweFöräldrar
 Previous Message All Messages Next Message 
=?iso-8859-1?Q?Re:_Inf=F6r_APEEE:s_=E5rsm=F6te?=  Rosengren
 Dec 08, 2004 01:06 PST 

Tack för informationen.


Bo Rosengren
----- Ursprungligt meddelande -----
Från: "Carl Johan Åsenius" <asen-@chello.be>
Till: <Europ-@topica.com>
Skickat: den 7 december 2004 22:19
Ämne: Inför APEEE:s årsmöte


Hej kära klassrepresentanter (nuvarande och tidigare),

Några korta ord som en uppdatering inför årsmötet.

Det står alltså klart, även formellt, att det blir skolan i Laeken som
erbjuds som fjärde Europaskola i Bryssel. Denna kommer dock att kunna
fungera tidigast från 2010, ev. med mindre kapacitet från 2009.

I det yttrande som är avsett att lämnas från föräldraföreningarna i
Bryssel till Europaskolornas generalsekretariat, och som kommer att
diskuteras på årsmötet, pekas varken den svensk- eller finskspråkiga
sektionen ut som lämplig att flyttas till Laeken. Allmänt talas om 'en
större sektion', vilket ju knappast pekar i vår riktning.
Formuleringarna i förslaget får på det hela taget betraktas som positiva
för våra sektioner.

Frågan om vilka sektioner som ska finnas i Laeken har ännu inte
diskuterats i Europaskolornas styrelse och lär inte diskuteras på allvar
under den närmaste tiden. Ändå fortsätter den arbetsgrupp från
svenskspråkiga sektionen som inrättades att arbeta. Vi samlar argument
och håller löpande kontakt med svenska representanter inför den
fortsatta behandlingen. Vi kommer naturligtvis att informera när ngt.
nytt händer.

Vår skola har som ni vet nyss åter passerat 3 000 elever (förra gången
var strax innan bl.a. Sverige och Finland blev medlemmar i EU), vilket
frestar på hela skolans organisation och inte minst eleverna. Det finns
fortfarande en begränsad kapacitet för fler elever på skolan i
Uccle/Ukkel, men även denna kommer att vara förbrukad inom senast ett
par år. Om ingen temporär lösning tas fram, kommer därför alla tre
skolorna att leva med kraftig överbefolkning under flera år. Dessutom
borde en femte skola börja projekteras tämligen omgående.

Det här är en fråga som säkert kommer upp under frågestunden med
Europaskolornas generalsekretare på onsdag. Det är bra om de som vill
ställa frågor gör så skriftligen i förväg (kan skickas till APEEE:s
sekretariat, apeee-@cec.eu.int). Även skolchef Sfingopolos och
rektorerna Holthusen och McGurk kommer ju som vanligt att finnas
tillgängliga för frågor.

Dessutom vill jag nämna att det kommer att finnas utmärkta svenska
kandidater - Pertti Jauhiainen, Johan Melander och Alessandra Hansmann -
till APEEE-styrelsen. De får själva presentera sig på mötet, men APEEE
kommer att ha att ta ställning till viktiga frågor och det är viktigt
att försöka rösta fram så många från vår sektion som möjligt.

Och tänk på:

- att ha betalat avgiften till föräldraföreningen (annars ingen
rösträtt)
- att skicka fullmakt med annan klassrepresentant om du inte kan komma
själv
- att kryssa för minst 10 kandidater på val sedeln (annars är den
ogiltig)

Som det ser ut i dag kommer det att finnas fler kandidater än platser,
så varje röst kommer att räknas!

Väl mötta på onsdag!
Carl Johan Åsenius
	
 Previous Message All Messages Next Message 
  Check It Out!

  Topica Channels
 Best of Topica
 Art & Design
 Books, Movies & TV
 Developers
 Food & Drink
 Health & Fitness
 Internet
 Music
 News & Information
 Personal Finance
 Personal Technology
 Small Business
 Software
 Sports
 Travel & Leisure
 Women & Family

  Start Your Own List!
Email lists are great for debating issues or publishing your views.
Start a List Today!

© 2001 Topica Inc. TFMB
Concerned about privacy? Topica is TrustE certified.
See our Privacy Policy.