Welcome Guest!
 WoluweFöräldrar
 Previous Message All Messages Next Message 
APEEE årsmöte  Carl Johan Åsenius
 Dec 07, 2005 06:10 PST 

Hej klassrepresentanter/föräldrar,

Jag försöker använda den här listan restriktivt, men nu kan det nog vara
dags. I kväll har föräldraföreningen årsmöte och jag hoppas att de som
har möjlighet, särskilt de som valts till klassrepresentanter, kommer.
Kan ni inte komma, så finns alltid möjligheten att skicka fullmakt med
annan klassrepresentant.
Som vanligt finns möjlighet att ställa frågor till skolans ledning och
till generalsekreteraren, Ryan, för Europaskolorna. Men som vanligt är
det också dags för val. Pertti Jauhiainen fortsätter (tack Pertti!), men
vi skulle behöva minst en kandidat till. Formellt är det lite sent, men
möjligheten finns fortfarande. Kandidater?
Kvällens evenemang kan bli livligt, på grund av att den
italienskspråkiga sektionen nämnts som en av de sektioner som skulle
kunna flyttas till den fjärde Europaskolan i Laeken. Det finns inte
mindre än 15 kandidater till sektionens två (ev. tre) platser.
Personligen tycker jag att många inslag i den diskussion som pågår om
flyttningen till Laeken varit oerhört plumpa. Vår föräldraförenings
ordförande har gjort ett fantastiskt jobb för att dels få styrsel på vår
verksamhet, dels leda den arbetsgrupp med bl.a. företrädare för alla tre
skolorna i Bryssel som arbetat med frågan om en fjärde (och femte)
Europaskola i Bryssel. Att nu (helt felaktigt, så vitt jag förstår)
gjuta sitt etter över honom för att just den italienskspråkiga sektionen
eventuellt ska flyttas är att spilla sitt krut på fel fråga.
Helt avgörande för kvaliteten på undervisningen och för stämning och
säkerhet på vår skola på sikt är att överbefolkningen begränsas. Det är
den centrala frågan.

Hoppas vi ses i kväll,
Carl Johan
	
 Previous Message All Messages Next Message 
  Check It Out!

  Topica Channels
 Best of Topica
 Art & Design
 Books, Movies & TV
 Developers
 Food & Drink
 Health & Fitness
 Internet
 Music
 News & Information
 Personal Finance
 Personal Technology
 Small Business
 Software
 Sports
 Travel & Leisure
 Women & Family

  Start Your Own List!
Email lists are great for debating issues or publishing your views.
Start a List Today!

© 2001 Topica Inc. TFMB
Concerned about privacy? Topica is TrustE certified.
See our Privacy Policy.