Welcome Guest!
 List Directory
 Category: Top
List Name Association of the disabled of Jurmala / Jūrmalas Invalīdu biedrība (jurmalas_anima)
Purpose: Misija: Uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkiem ar psihiskiem traucējumiem

Jūrmalas invalīdu biedrība “Anima” ir organizācija, kurā apvienojušies invalīdi, personas ar psihiskās veselības traucējumiem un viņu atbalstītāji. Biedrības mērķis ir apvienot šos cilvēkus, lai palīdzētu viņiem integrēties sabiedrībā, uzlabotu viņu dzīves kvalitāti, izglītotu un sniegtu visāda veida iespējamo palīdzību.

Pamataktivitātes: Kultūrizglītojošas aktivitātes cilvēkiem ar psihiskiem traucējumiem
Website URL: http://www.enusp.org/groups/l/atv.htm
List Type: Unmoderated discussion
Subscription: Requires owner approval
Archive: Readable by subscribers only
Created: Feb 26, 2011
Owner: Agita Luse
To Join: Subscribe here, or send an email to jurmalas_anima-subscribe@topica.com
To Post: Send mail to 'jurmalas_anima@topica.com'
Stats: 2 subscribers / < 1 messages per week
Categories:
 
© 2001 Topica Inc. TFMB
Concerned about privacy? Topica is TrustE certified.
See our Privacy Policy.