Welcome Guest!
 List Directory
 Category: Top  |  Education  |  Higher Education  |  Colleges & Universities
List Name Studenti prava 2. letnika Pravne fakultete v Ljubljani (2.letnik PF v LJ)
Purpose: Lista je namenjena izmenjavi sporocil, seminarskih nalog, vprasanj in odgovorov med studenti 2. letnika Pravne fakultete v Ljubljani. Postavili so jo neodvisni studentje in zato ni kaksna predvolilna "ideja" studentske stranke, kar pomeni, da ne bo ostalo zgolj pri obljubah in da se bomo potrudili, da bo vsa stvar celo delovala.

Zlorabe (pisanje zaljivk, politicnih/verskih manifestov, ipd) se kaznujejo z izkljucitvijo z liste.
Spam ni dovoljen.
List Type: Unmoderated discussion
Subscription: Requires owner approval
Archive: Readable by subscribers only
Created: Nov 10, 2001
Owners: Owner 1, Beti & Andraz
To Join: Subscribe here, or send an email to pravo-2letnik-subscribe@topica.com
To Post: Send mail to 'pravo-2letnik@topica.com'
Stats: 29 subscribers / < 1 messages per week
Categories: Education  |  Higher Education  |  Colleges & Universities

 
© 2001 Topica Inc. TFMB
Concerned about privacy? Topica is TrustE certified.
See our Privacy Policy.