Welcome Guest!
 ZPlayer 2001
 Previous Message All Messages Next Message 
Remove  Firat Bayir
 Mar 28, 2001 01:53 PST 

e peki bir şekilde nasıl ayrılacağımızı da yazsanız diyordum...

bu arada ben bu tür listelere insanların izni olmadan eklenmesine kesinlikle
sıcak bakan insanlardan değilim. bu listenin kurucusu kimse bunu ni için
yaptığını anlatsa sevinirim. kendisi farkında olmadan ciddi bir suç işliyor.
ve ne yazık ki

1. insanların isteği doğrultusunda gelmediği için
2. nasıl çıkılacağı yazılmadığı için
3. yanlışlıkla gelmiş olması ihtimaline karşı bir özür ve çıkm yöntemleri
anlatılmadığı için
4. Bu işi yapan kişinin özel ve tüzel bir kişilik olarak adı soyadı ve
adresi gözükmediği için,

bu mail ve yapılan işlen SPAM konusuna giriyor.

lütfen en kısa zamanda bu işe bir son verin. From: Hakan Bilir -Dragon Team <hakan-@hotmail.com>
Reply-To: zpla-@topica.com
To: zpla-@topica.com
Subject: Re: Remove me from the list...
Date: Tue, 27 Mar 2001 13:44:00 -0800
MIME-Version: 1.0
X-Originating-IP: [195.174.97.196]
Received: from [206.132.75.205] by hotmail.com (3.2) with ESMTP id
MHotMailBC8A54A700174004371ACE844BCDC1DD0; Tue Mar 27 13:44:07 2001
Received: (qmail 5134 invoked by alias); 27 Mar 2001 21:43:58 -0000
Received: (qmail 5129 invoked by uid 0); 27 Mar 2001 21:43:58 -0000
Received: from f203.law10.hotmail.com (HELO hotmail.com) (64.4.15.203) by
inmta007.topica.com with SMTP; 27 Mar 2001 21:43:58 -0000
Received: from mail pickup service by hotmail.com with Microsoft SMTPSVC;
Tue, 27 Mar 2001 13:43:31 -0800
Received: from 195.174.97.196 by lw10fd.law10.hotmail.msn.com with
HTTP; Tue, 27 Mar 2001 21:43:31 GMT
From list-errors.16000162-@boing.topica.com Tue Mar 27
13:44:47 2001
Message-ID: <0.1600016206.47184796-212058698-985729440@topica.com>
X-Topica-Loop: 1600016206
Return-Path: <hakan-@hotmail.com>
X-OriginalArrivalTime: 27 Mar 2001 21:43:31.0905 (UTC)
FILETIME=[F7A81B10:01C0B706]

hello oktay how are you? why are you so angry?? :)))
please remove yourself from the list if you don't want to receive any more
mails from the list okkkkkkkkkkk?
byebye


 From: Oktay KEMAL <okt-@hotmail.com>
Reply-To: zpla-@topica.com
To: zpla-@topica.com
Subject: Remove me from the list...
Date: Tue, 27 Mar 2001 05:15:36 -0800

Will someone please remove me from this list.
Nobody asked me about the membership.
AND I'm sick of those bullshit rookie questions!!!

Thx.

_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.

____________________________________________________________
T O P I C A -- Learn More. Surf Less.
Newsletters, Tips and Discussions on Topics You Choose.
http://www.topica.com/partner/tag01

_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.

____________________________________________________________
T O P I C A -- Learn More. Surf Less.
Newsletters, Tips and Discussions on Topics You Choose.
http://www.topica.com/partner/tag01

_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.
	
 Previous Message All Messages Next Message 
  Check It Out!

  Topica Channels
 Best of Topica
 Art & Design
 Books, Movies & TV
 Developers
 Food & Drink
 Health & Fitness
 Internet
 Music
 News & Information
 Personal Finance
 Personal Technology
 Small Business
 Software
 Sports
 Travel & Leisure
 Women & Family

  Start Your Own List!
Email lists are great for debating issues or publishing your views.
Start a List Today!

© 2001 Topica Inc. TFMB
Concerned about privacy? Topica is TrustE certified.
See our Privacy Policy.